ASTROMAGIA

Locul unde Magia devine Realitate

Politica de Confidentialitate

Informații generale

Confidentialitatea datelor tale cu caracter personal reprezinta una dintre preocuparile principale ale ASTROMAGIA.RO, reprezentată prin Moraru Emanuela-Ancuta Persoana Fizica Autorizata, avand CUI: 4678262/07.09.2022, cu sediul in Nasaud, Romania, in calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a te informa cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal, in contextul utilizarii paginii de Internet Astromagia.ro (numit in continuare „Website”)

Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Daca esti vizitator al Website-ului, datele tale cu caracter personal pe care le funizezi vor fi prelucrate in mod direct in contextul utilizarii Website-ului, cum ar fi datele pe care oferi prin completarea unui formular de comanda, sau a unui calculator astrologic automat.

Temeiul si scopurile prelucrarii datelor personale

Prelucrarea datelor tale personale are la baza consimtamantul tau explicit. Furnizarea datelor tale in acest scop este voluntara.

Prelucrarea datelor tale personale are la baza interesul legitim al Astromagia.ro de a imbunatati permanent experienta vizitatorilor de pe Website.

Refuzul furnizarii consimtamantului pentru prelucrarea datelor nu are urmari negative pentru tine.

Iti poti exprima consimtamantul explicit pentru prelucrarea datelor prin bifarea casutei corespunzatoare de la momentul completarii oricarui formular unde iti vom solicita astfel de date.

Pentru dezabonarea de la primirea oricaror comunicari de marketing poti folosi optiunea diponibila de la finalul fiecarui email si anume “Dezabonare”.

Daca esti vizitator al Website-ului, Astromagia.ro prelucreaza datele tale cu caracter personal astfel:

 • Pentru a emite documente financiar contabile (facturi).
 • Pentru activitati de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare directa (email), de comunicari comerciale privind produsele si serviciile oferite de catre brand-ul “Astromagia”.
 • Pentru a intra in contact cu tine, in urma unei cereri de contact inregistrate prin intermediul formularului de contact.
 • Pentru rezolvarea unei sesizari depuse prin intermediul formularului de contact.
 • Pentru a monitoriza traficul si a imbunatati performantele si experienta oferita pe Website.

Durata pentru care iti prelucram datele

Astromagia.ro va prelucra datele tale cu caracter personal atat cat este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus.

In cazul in care esti client(a), vom prelucra datele tale pe intreaga durata a raporturilor contractuale si ulterior conform obligatiilor legale care revin in sarcina Astromagia.ro (ex.: in cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de pastrare prevazut de lege este de 10 ani de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite).

Daca iti retragi consimtamantul pentru prelucrarea datelor in scop de marketing, Astromagia.ro va inceta prelucrarea datelor tale cu caracter personal in acest scop, fara insa a afecta prelucrarile desfasurate de pe baza consimtamantului exprimat de catre tine inainte de retragerea acestuia.

Dezvaluirea datelor cu caracter personal

Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, Astromagia.ro poate dezvalui datele tale catre parteneri, sau entitati care sprijina Astromagia.ro in desfasurarea activitatii prin intermediul Website-ului, in urmatoarele cazuri enumerate mai jos:

 • Pentru facturare
 • Pentru contabilitatea platilor inacasate
 • Pentru procesarea automata a platilor
 • Pentru afisarea reclamelor personalizate catre entitatea META PLATFORMS IRELAND LTD, Irlanda (cunoscute sub brand-urile “Facebook” si “Instagram”).
 • Pentru afisarea reclamelor personalizate catre entitatea GOOGLE IRELAND LTD, Irlanda (cunoscuta sub brand-ul “Google”).
 • Pentru stocarea securizata a infrastructurii software si a datelor cu caracter personal catre entitatea DIGITALOCEAN LLC, SUA (cunoscuta sub brand-ul “DigitalOcean”).
 • Pentru transmiterea de comunicari comerciale de marketing, in conditiile si limitele prevazute de lege catre compania ROCKET SCIENCE GROUP LLC, SUA (cunoscuta sub brand-ul “MailChimp”).

Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate catre ASTROMAGIA.RO pot fi transferate in afara Romaniei, catre state Uniunea Europeana si Statele Unite ale Americii in conditiile prevazute de legislatia in vigoare.

Drepturile de care beneficiezi

In conditiile prevazute de legislatia in materia prelucrarii datelor cu caracter personal, in calitate de persoana vizata, beneficiezi de urmatoarele drepturi:

I. Dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitatile de prelucrare efectuate de catre ASTROMAGIA.RO, conform celor descrise in prezentul document;

II. Dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obtine confirmarea din partea ASTROMAGIA.RO cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum si detalii privind activitatile de prelucrare precum modalitatea in care sunt prelucrate datele, scopul in care se face prelucrarea, destinatarii, sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

III. Dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obtine corectarea, fara intarzieri nejustificate, de catre ASTROMAGIA.RO a datelor cu caracter personal inexacte, precum si completarea datelor incomplete. Rectificarea/ completarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil, sau presupune eforturi disproportionate;

IV. Dreptul la stergerea datelor, fara intarzieri nejustificate, (dreptul legal “de a fi uitat”), in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:

a) acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, sau prelucrate;

b) in cazul in care este retras consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

c) in cazul in care persoana vizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze;

d) in cazul in care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

e) in cazul in care datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;

Este posibil ca, in urma solicitarii de stergere a datelor,ASTROMAGIA.RO sa anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) si sa continue in aceste conditii prelucrarea pentru scopuri statistice;

V. Dreptul la restrictionarea prelucrarii in masura in care:

a) persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

b) prelucrarea este ilegala, iar persoana vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;

c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;

d) persoana vizata s-a opus prelucrarii (altele decat cele de marketing direct), pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate;

VI. Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal intr-o modalitate structurata, folosita in mod obisnuit si intr-un format usor de citit, precum si (ii) dreptul ca aceste date ss fie transmise de catre ASTROMAGIA.RO catre alt operator de date, in masura in care sunt indeplinite conditiile prevazute de lege;

VII. Dreptul la opozitie – in ceea ce priveste activitatile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitari conform celor indicate mai jos:

a) in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care se afla persoana vizata, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate în temeiul interesului legitim al  ASTROMAGIA.RO  sau in temeiul interesului public, cu exceptia cazurilor in care ASTROMAGIA.RO poate demonstra ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucarea si care prevaleazs asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanelor vizate, sau cs scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;

b) in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct.

VIII. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activitati de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa;

IX. Dreptul de a te adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente, in masura in care consideri necesar.

Pentru orice intrebare suplimentara cu privire la modul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate si pentru a iti exercita drepturile mentionate mai sus, te rugam să te adresezi la adresa de email: contact@astromagia.ro.

ASTROMAGIA.RO